Ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng cao, dự phòng của tín dụng giảm, do đó lợi nhuận tăng vào quý 3/2022. Lợi nhuận sau thuế tăng từ mức hơn 38,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, lên gần 54,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận của VietCapitalBank đã tăng khá mạnh so với cùng kỳ, bởi công ty cắt giảm mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.